Beppie van den Bogaerde

Beppie van den Bogaerde (1953) is lector Dovenstudies bij Hogeschool Utrecht en is in 2000 gepromoveerd op een studie naar het taalaanbod en de interactie in dove families. Haar interesse ligt in hoge mate bij bimodale tweetaligheid, maar praktijkgericht onderzoek naar allerlei aspecten in de Dovenwereld, het gebruik van en onderwijs in/over ngt en tolkprocessen (het tolken tussen de Nederlandse Gebarentaal en het Nederlands) vormt een groot deel van haar bezigheden.

Bijdrage(n) van Beppie van den Bogaerde


sluit