Kan een computer zinnen ontleden?

Over computationele taalkunde

Is een zin een kralenketting?

Over syntaxis of zinsbouw

sluit