Taalwetenschap is een breed vakgebied. Om de lezer van de taalcanon een beetje op weg te helpen, hebben we een indeling gemaakt in vijf grote onderzoeksthema’s:

taal leren
taal gebruiken
taal beschrijven
taal maken
taal en betekenis

Het onderwerp taalverwerving van jonge kinderen past dan natuurlijk goed in het thema ‘leren’; onderzoek over communicatie, taalverandering of jongerentaal is opgenomen in het thema ‘taal gebruiken’. Kennis over hoe taal, of hoe talen eigenlijk in elkaar zitten als het gaat over klanken, woorden, zinnen, staat in het thema ‘beschrijven’. En dan is er nog de vraag ‘Kun je ook zelf een taal maken?’ Of: ‘Kunnen computers taal leren?’Dat onderwerp is ondergebracht in het thema ‘taal maken’. En tot slot: de mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens doordat hij via taal ‘betekenis’ overbrengt. Alles wat daarbij komt kijken staat in het thema ‘betekenen’.

De vijf hoofdthema’s staan opgesomd in het menu links naast deze pagina. Door erop te klikken vindt u een uitgebreide beschrijving van elk thema, met aan het eind een verwijzing naar alle vragen die daarover gaan.sluit