Betekenen


De kern van taal gebruiken is dat je er iets mee wilt overbrengen. Taal betekent altijd iets. Het verwijst altijd naar iets in de werkelijkheid of naar iets dat je je kunt voorstellen.

Betekenis zit vooral in woorden en trouwens ook in wat die woorden in ons hoofd allemaal aan associaties oproepen.  Bijzonder is dat sommige woorden in de ene situatie iets heel anders betekenen dan in een andere situatie. Groucho Marx illustreert dat heel mooi in met de zin: “Time flies like an arrow, fruit flies like a banana.” Overigens vragen verschillende omstandigheden ook om een andere manier van je uitdrukken: schrijftaal
verschilt van spreektaal, tegen ouderen spreek je anders dan tegen leeftijdgenoten enzovoort. Mensen weten dat, en doen dat (meestal).

Talen verschillen niet alleen in klanken, woorden of zinnen; zelfs op het punt van betekenissen die je kunt ‘verwoorden’ bestaan er verschillen tussen talen. Er zijn betekenissen die zich in de ene taal veel beter laten uitdrukken dan in de andere. In Frankrijk is er bijvoorbeeld geen vla te koop. Daar is in het Frans dus ook geen woord voor. Vooral vertalers verstaan de kunst om er toch een vertaling voor te bedenken.

Hoe ons wereldbeeld (mede) wordt bepaald door de taal, dat is wat taalfilosofen bezighoudt. Ook daarover gaat het in dit thema ‘betekenen’.


Vragen in het thema 'Betekenen'

Doet taal pijn?

Schelden doet geen pijn. Dat hebben we als kind toch allemaal meegekregen van school en onze ouders. Maar klopt het […]
Lees verder

6 reacties

Waarom maken politici graag gebruik van framing?

Villasubsidie, linkse hobby’s, intensieve menshouderij. Dit soort woorden hoor je politici vaak gebruiken. Met deze frames proberen ze ons hun […]
Lees verder

4 reacties

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat ze verschillend denken? En […]
Lees verder

4 reacties

Waarom drukt taal nooit precies uit wat je bedoelt?

Miscommunicatie tussen mensen kan soms tot komische situaties leiden. Op andere momenten is miscommunicatie minder grappig. Maar hoe komt het […]
Lees verder

Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Omdat je wel tegen een lantaarnpaal aan kunt rijden maar niet tegen het woord lantaarnpaal, is het duidelijk dat een […]
Lees verder

3 reacties

sluit