historische taalkunde


Vragen in het thema 'historische taalkunde'

  Hebben alle talen leenwoorden?

  Multitasken, flashmob, breaking news – sommige mensen gruwen van het gebruik van dergelijke Engelse leenwoorden. Hardcore puristen gaan zelfs over […]
  Lees verder

  Hoe oud is het woordenboek?

  De geschiedenis van het Nederlandse woordenboek gaat terug tot de middeleeuwen. Ondanks revolutionaire veranderingen door drukpers en digitalisering blijft het […]
  Lees verder

  Eén reactie

  Is ‘hun hebben’ zeggen echt zo dom?

  Op het lijstje taalergernissen staat hun hebben hoog genoteerd, hoger nog dan groter als, waar toch ook veel om te […]
  Lees verder

  6 reacties

  Is het Fries een taal?

  Is het Fries een taal? In de provincie Friesland is die vraag altijd goed voor verhitte discussies tussen voor- en […]
  Lees verder

  Eén reactie

  Topstukken uit de taal­wetenschap

  Onze kennis over taal is door mensen tot stand gebracht. Wie waren de belangrijke taalwetenschappers door de eeuwen heen, en […]
  Lees verder

  Waar komt het ABN vandaan?

  Diets en Duits, Vlaams en Hollands, en ook Nederduits, dat waren ooit namen voor de taal van de bewoners van […]
  Lees verder

  5 reacties

  Wanneer zijn talen familie van elkaar?

  Sommige talen lijken meer op elkaar dan andere. Wie Nederlands, Duits en Zweeds vergelijkt, merkt al gauw dat de onderlinge […]
  Lees verder

  2 reacties

sluit