Is een zin een kralenketting?

Over syntaxis of zinsbouw

sluit