Wanneer zijn talen familie van elkaar?

Over oertalen en taalverwantschap

Kan een computer zinnen ontleden?

Over computationele taalkunde

sluit