Waarom kunnen Engelsen geen u zeggen?

Over een bijzonder proces van taalverandering

Topstukken uit de taal­wetenschap

Belangrijke taalwetenschappers en hun inzichten

Kun je alles zeggen in gebarentaal?

Over taal van doven en slechthorenden

Kan een computer zinnen ontleden?

Over computationele taalkunde

sluit