historische taalkunde


Vragen in het thema 'historische taalkunde'

  Hebben alle talen leenwoorden?

  Multitasken, flashmob, breaking news – sommige mensen gruwen van het gebruik van dergelijke Engelse leenwoorden. Hardcore puristen gaan zelfs over […]
  Lees verder

  Hoe oud is het woordenboek?

  De geschiedenis van het Nederlandse woordenboek gaat terug tot de middeleeuwen. Ondanks revolutionaire veranderingen door drukpers en digitalisering blijft het […]
  Lees verder

  Is ‘hun hebben’ zeggen echt zo dom?

  Op het lijstje taalergernissen staat hun hebben hoog genoteerd, hoger nog dan groter als, waar toch ook veel om te […]
  Lees verder

  6 reacties

  Is het Fries een taal?

  Is het Fries een taal? In de provincie Friesland is die vraag altijd goed voor verhitte discussies tussen voor- en […]
  Lees verder

  Eén reactie

  Topstukken uit de taal­wetenschap

  Onze kennis over taal is door mensen tot stand gebracht. Wie waren de belangrijke taalwetenschappers door de eeuwen heen, en […]
  Lees verder

  Waar komt het ABN vandaan?

  Diets en Duits, Vlaams en Hollands, en ook Nederduits, dat waren ooit namen voor de taal van de bewoners van […]
  Lees verder

  4 reacties

  Wanneer zijn talen familie van elkaar?

  Sommige talen lijken meer op elkaar dan andere. Wie Nederlands, Duits en Zweeds vergelijkt, merkt al gauw dat de onderlinge […]
  Lees verder

  Eén reactie

sluit