Studiemiddag 22 november 2013

De eerstvolgende studiemiddag voor docenten zal plaatsvinden op vrijdag 22 november oktober. Hieronder de uitnodiging en het programma.

‘En nu verder’, de taalcanon in het onderwijs: studiemiddag voor docenten

Tijdens de studiemiddag ‘De taalcanon in het onderwijs’ op 17 mei hebben docenten uit het VO en HBO actief meegedacht over onderwijsmaterialen bij De taalcanon. Een aantal van de aanwezigen was enthousiast over het idee om een ‘ontwikkelgroep’ te starten. Met name hen nodigen we nu van harte uit om op 22 november die volgende stap te zetten: het daadwerkelijk ontwikkelen van geschikte en interessante lesmaterialen rond De taalcanon, en te zorgen dat dat lesmateriaal ook beschikbaar komt voor collega-docenten, via www.taalcanon.nl

We hebben twee docenten gevraagd om kort te vertellen hoe zij inmiddels De taalcanon gebruiken in hun onderwijs. Het gaat bij beide lesontwerpen om ‘work in progress’. Het doel van de presentaties is enkele concrete voorbeelden te bespreken die duidelijk maken aan welke voorwaarden zinvol en bruikbaar lesmateriaal bij De taalcanon zou moeten voldoen. Vanzelfsprekend is er ruimte om ook lesmaterialen van andere aanwezige docenten te bespreken. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit dit materiaal –rijp of groen- mee te nemen naar de studiemiddag.

Als voorzet voor de discussie sturen we een framework mee voor het beschrijven van de lesmaterialen. Doel van dat framework is een handvat te bieden aan de ontwikkelaars, maar vooral om collega-docenten straks eenvoudig te laten beoordelen of het materiaal interessant en bruikbaar is voor hun leerlingen. We zijn benieuwd naar ieders reactie: is het framework uitvoerbaar en compleet, ontbreekt er nog iets of is het te omslachtig?

Na de pauze willen we graag afspraken maken over een efficiënte én prettige organisatie van de ontwikkelactiviteiten.

Locatie: Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam (metrostation ‘Overamstel’)

Programma
13.45 uur   Inloop
14.00 uur   Inleiding door de taalcanoncommissie: ‘En nu verder’

14.15 uur    Hans de Weerdt (docent Inholland, lerarenopleiding Nederlands, Amstelveen): ‘Taalcanonopdrachten voor toekomstige leraren’

14.30 uur   Margriet Mensink (docent Nederlands Stedelijk Gymnasium Nijmegen): ‘Als hun het zeggen, is het goed?!’

15.00 uur   Feedbackronde en inbreng van andere onderwijsmaterialen

15.30 uur   Pauze
15.45 uur   Gezamenlijke bespreking:

  • Inventarisatie van ideeën voor te ontwikkelen lesmateriaal (wie doet wat?)
  • Afspraken over organisatie van de ontwikkelactiviteiten (werkgroepen, duo’s, bijeenkomsten, werkwijze, data)
  • Reacties op het ‘framework’
  • Wvttk

16.45 uur   Afsluiting met borrelsluit