Over de taalcanon

Taalcanoncommissie

Wie maken de taalcanon?

De selectie voor deze canon is gemaakt door een commissie van zes mensen met een taalwetenschappelijke achtergrond. Zij hebben daarvoor twee wegen bewandeld. Er zijn ‘verwonderende vragen’ verzameld onder studenten, docenten, taalwetenschappers en andere geïnteresseerden. Tegelijkertijd is een lijst opgesteld met de belangrijkste onderzoeksthema’s in de taalwetenschap. Op die manier is het hele vakgebied in kaart gebracht. Vervolgens zijn de verwonderende vragen gekoppeld aan de vakgebieden.

De leden van de taalcanoncommissie zijn afkomstig uit zowel het taalwetenschappelijk onderzoek als uit de onderwijspraktijk, en zij vertegenwoordigen tegelijk de drie taalkundige verenigingen die het initiatief voor de taalcanon hebben genomen.

 • Dr. Marianne Boogaard (voorzitter) vanuit Anéla
  Marianne is werkzaam als onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut (UvA), en als associate lector aan Hogeschool Inholland.
 • Dr. Mathilde Jansen vanuit LOT
  Mathilde is werkzaam als redacteur van de vakpagina Taal & Spraak op Kennislink en tevens verbonden aan het Meertens Instituut.
 • Dr. Petra Poelmans vanuit Anéla
  Petra is als docent verbonden aan de vakgroep Nederlands van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Daarnaast is zij wetenschappelijk medewerker aan het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT, Fontys-KULeuven).
 • Drs. Astrid Wijnands vanuit Anéla
  Astrid is docent Nederlands aan de Hogeschool Utrecht.

In het beginstadium hebben ook Peter de Swart en Crit Cremers vanuit AVT meegedacht.sluit