Over de taalcanon

Taalcanonredactie

Marianne Boogaard werkt als associate lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan Hogeschool Inholland, en is tevens onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Mathilde Jansen werkt als redacteur voor de vakpagina Taal en Spraak van de populair-wetenschappelijke website Kennislink en is tevens als redacteur verbonden aan het Meertens Instituut.sluit