Gebruiken


Taal is bij uitstek iets om te gebruiken. Dat doen we met z’n allen ook behoorlijk veel; het  boeiende is dat juist daardoor ook weer van alles aan de taal verandert.

Het vakgebied sociolinguïstiek houdt zich bij uitstek bezig met de gebruiksaspecten van de taal: dialecten, jongerentaal en verschillen tussen mannen en vrouwen in hun gebruik van taal zijn daar voorbeelden van. Maar hoe verloopt dat nu, die taalverandering? Je hoort vaak dat ‘de taal verloedert’ maar is dat eigenlijk zo? Taalverandering is een continu proces. Een van de artikelen binnen dit thema behandelt de patronen die daarin herkenbaar zijn. Niet alleen voor het Nederlands, maar in talen in het algemeen.

Taal gebruiken kan op verschillende manieren: via mondelinge en schriftelijke communicatie. Elk heeft zijn eigen eigenschappen en bijzonderheden. Wat kenmerkt een goede tekst? Wat zie je allemaal als je een conversatie eens tot op het bot gaat uitpluizen? Wat maakt het soms zo ingewikkeld om te communiceren met iemand met een andere culturele achtergrond? En waarom  wordt de taalwetenschap heel af en toe ingezet in politieonderzoek?


Vragen in het thema 'Gebruiken'

Schrijven we straks alleen nog in emoji?

In 2015 werd ? gekozen als woord van het jaar. Hiermee werd geschiedenis geschreven: nog nooit eerder kwam een emoji […]
Lees verder

Spreken mannen anders dan vrouwen?

Vrouwen en mannen spreken doorgaans op verschillende toonhoogtes. Door biologische factoren zoals de lengte van de stembanden en de omvang […]
Lees verder

9 reacties

Waaraan kun je straattaal herkennen?

Eind jaren negentig van de vorige eeuw signaleerden docenten de opkomst van straattaal. Het kwam vooral voor in multiculturele wijken […]
Lees verder

Begrijpelijke taal – wat is dat?

Wie begrijpelijke taal wil schrijven moet jip-en-janneketaal gebruiken, wordt vaak gezegd. Maar wat voor taal is dat? Letterlijk genomen is […]
Lees verder

Hoe onderzoek je wat dieren zeggen?

Dieren communiceren met elkaar, net als mensen. Ze doen dit zowel met geluiden als met lichaamstaal. Taalkundig onderzoek naar dierentaal […]
Lees verder

Kan de taalkunde misdaden oplossen?

Een bijzondere tak van de toegepaste taalkunde is de forensische taalkunde. Forensisch taalkundigen doen onderzoek naar taaluitingen die relevant zijn […]
Lees verder

Wat is tussentaal?

Weinig taalgebruikers hebben de laatste jaren zoveel kritiek over zich heen gekregen als de tussentaal sprekende Vlaming. Tussentaal zou tekenend […]
Lees verder

6 reacties

Kan interculturele communicatie succesvol zijn?

Wanneer precies begint het weekend, wanneer ben je te laat voor je afspraak, of hoe snel kun je inhaken op […]
Lees verder

4 reacties

Kan de taal­wetenschap levens redden?

In Nederland leven ongeveer 35.000 mensen die doofblind zijn. Een deel van hen is doofblind vanaf de geboorte en een […]
Lees verder

Elite – hoor je dat?

Met de term elite duiden we doorgaans mensen aan die geld en macht hebben. Vroeger was aan het taalgebruik duidelijk […]
Lees verder

3 reacties

Wat is er nou interessant aan alledaagse gesprekken?

Gesprekken zijn in het alledaagse leven heel gewoon, bijna banaal. Wat valt daar nou voor taalkundigs over te zeggen? Maar […]
Lees verder

Waarom kunnen Engelsen geen u zeggen?

Stel, je voert in het vliegtuig een gesprek in het Engels met iemand die wat ouder is dan jij. Je […]
Lees verder

2 reacties

Is het erg dat taal verandert?

Steeds meer Nederlanders zeggen hun hebben en jongeren gebruiken steeds vaker het lidwoord de: de huis, de meisje. Is dat […]
Lees verder

Wat vertellen taboetalen ons?

Behalve inhoudelijke informatie bevat taal ook allerlei sociale informatie. Omzichtig taalgebruik, eufemismen en beleefdheidsvormen bestaan in alle talen. Een aantal […]
Lees verder

Eén reactie

Waarom praten wij allemaal anders?

Waarom praten wij niet allemaal hetzelfde Nederlands? Dat zou toch veel makkelijker zijn? We zouden door Nederland en Vlaanderen kunnen […]
Lees verder

Eén reactie

sluit