Anneke Neijt

Anneke Neijt (1951) is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij studeerde Nederlands, theoretische literatuurwetenschap en algemene taalwetenschap in Utrecht, promoveerde op samentrekkingen en combineerde aanvankelijk universitair onderzoek en onderwijs aan logopedisten. Later werkte ze aan de universiteiten van Amsterdam, Tilburg en Leiden. Op dit moment doet ze onderzoek op het gebied van de morfologie en orthografie van het Nederlands.

Zie http://www.ru.nl/nederlands/wie_wat_waar/medewerkers/anneke_neijt/, waar ook haar publicaties over de spelling kunnen worden gelezen.

Bijdrage(n) van Anneke Neijt


sluit