Anneke Neijt

Anneke Neijt (1951) studeerde Nederlands, theoretische literatuurwetenschap en algemene taalwetenschap in Utrecht, promoveerde op samentrekkingen en combineerde aanvankelijk universitair onderzoek en onderwijs aan logopedisten. Later was ze onderzoeker en docent aan de universiteiten van Amsterdam, Tilburg en Leiden en werd ze hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de universiteit van Nijmegen. Na haar pensioen werkt ze aan een vernieuwde versie van Universele Taalkunde, een inleiding in de taalkunde.

Bijdrage(n) van Anneke Neijt


sluit