Marijke Mooijaart

Marijke Mooijaart (1948) was voor haar pensionering onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nu Instituut voor de Nederlandse Taal) te Leiden, waar ze zich bezighield met de historische woordenschat van het Nederlands, onder meer als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. In 1992 promoveerde ze aan de Leidse universiteit op Vroegmiddelnederlandse dialectverschijnselen. Ook doceerde ze aan de Leidse Universiteit op het terrein van taalgeschiedenis en lexicografie.

Bijdrage(n) van Marijke Mooijaart


sluit