Marijke Mooijaart

Marijke Mooijaart (1948) is onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden, waar ze, speciaal voor de historische woordenschat, meewerkt aan een centrale databank van de Nederlandse woorden van 500 tot nu. In 1992 promoveerde ze aan de Leidse universiteit op Vroegmiddelnederlandse dialectverschijnselen. Ze was redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en van het Oudnederlands Woordenboek, en doceert op het terrein van taalgeschiedenis en lexicografie.

Bijdrage(n) van Marijke Mooijaart


sluit