Marjo van Koppen

Marjo van Koppen (1976) is hoogleraar variatielinguïstiek van het Nederlands bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie en de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur in Utrecht en onderzoeker aan het Meertens Instituut. Haar onderzoek richt zich op variatie in woord- en zinsbouw binnen en tussen sprekers van de Nederlandse dialecten en varianten van het historisch Nederlands. Zij onderzoekt ook hoe de interactie tussen mens en dier in de Nederlandse context plaatsvindt.

Bijdrage(n) van Marjo van Koppen


sluit