Harrie Mazeland

Harrie Mazeland (1949) was tot 2015 universitair docent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en is onderzoeker bij het Center for Language and Cognition Groningen (clcg). Hij promoveerde op een onderzoek naar vraag/antwoord-relaties. Zijn vakgebied is een sociologische vorm van gespreksanalyse (de conversatie-analyse). Het gaat daarbij niet alleen om de vraag hoe taalgebruik er in gesprekken in uiteenlopende situaties uitziet (bijvoorbeeld schoolklas-interactie of arts/patiënt-gesprekken), maar ook hoe we aan de vorm en de context van taaluitingen kunnen zien wat voor communicatieve handeling een spreker ermee doet.


sluit