Arie Verhagen

Arie Verhagen (1951) is hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Hij geeft onderwijs in en doet onderzoek op het gebied van relaties tussen taalgebruik (‘discourse’) en taalsysteem (‘grammatica’), in het bijzonder syntaxis en semantiek. Hij heeft o.a. onderzoek gepubliceerd over woordvolgorde, passiefconstructies, causatiefconstructies, negatie, connectieven, de weg-constructie, onderschikking – alle in het Nederlands maar vaak met een taalvergelijkende invalshoek. In zijn recente werk past hij een (cultureel) evolutionaire benadering toe op de ontwikkeling van grammaticale systemen.


sluit