Rick de Graaff

Rick de Graaff (1966) is hoogleraar Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de didactiek en effecten van tweetalig basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Hij geeft onderwijs aan studenten Engels, Frans, Duits en Spaans van de universitaire lerarenopleiding. Bij Hogeschool Inholland is hij lector Taaldidactiek en Onderwijs. Daar coördineert hij toegepast onderzoek naar het leren en onderwijzen van taalvaardigheden.

Bijdrage(n) van Rick de Graaff


sluit