Jan de Jong

Jan de Jong (1955) is docent en onderzoeker bij de afdeling Taalwetenschap aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen). Zijn onderzoek heeft zich altijd gericht op vragen over specifieke taalstoornissen bij kinderen: de grammaticale symptomen van de stoornis in het Nederlands, de overlap tussen stoornissen in de mondelinge en de schriftelijke taal (dyslexie) en ten slotte het onderscheiden van taalstoornissen bij tweedetaalverwervers. Hij is vicevoorzitter van een Europees samenwerkingsproject waarin gezocht wordt naar de kenmerken van taalstoornissen bij kinderen met meer dan één taal.

Bijdrage(n) van Jan de Jong


sluit