Michiel de Vaan

Michiel de Vaan (1973) is universitair docent Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap en Historische Taalkunde aan de universiteiten van Bazel en Genève. Hij doet onder meer onderzoek naar de taalgeschiedenis van het Nederlands en andere West-Germaanse talen, het Latijn en het Albanees. Tot zijn publicaties behoren het Etymologisch woordenboek van het Latijn (2008) en de studie The Dawn of Dutch (2017), over het ontstaan van het Nederlands.

Meer informatie op zijn homepage.

Bijdrage(n) van Michiel de Vaan


sluit