Jan ten Thije

Jan ten Thije (1955) is emeritus hoogleraar Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht en is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS). Zijn onderzoek ligt op het terrein van institutionele en interculturele communicatie in multiculturele en internationale organisaties. Een centrale vraag is welke talige en culturele competenties nodig zijn om tot interculturele verstandhouding te komen. Sinds enkele jaren concentreert zijn onderzoek zich op receptieve meertaligheid en luistertaal in diverse taalcontactsituaties in Europa.


sluit