Jan Stroop

Jan Stroop (1938) was hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij medewerker aan de afdeling dialectologie van het Meertens Instituut. Hij publiceert over Nederlandse dialecten en over ontwikkelingen in het hedendaagse gesproken Nederlands. Dat heeft onder meer geleid tot zijn ontdekking van het Poldernederlands, de hedendaagse variant van het ABN. Hij schreef daarover o.a. in Hun hebben de taal verkwanseld (2010) en stelde de website Poldernederlands samen. Hij heeft 25 hoofdstukken over woorden bijgedragen aan de Dialectatlas van het Nederlands (2011).

Bijdrage(n) van Jan Stroop


sluit