Alex Riemersma

Alex Riemersma (1953) is in 1994 in Tilburg gepromoveerd op onderzoek naar de beheersing van het Nederlands en het Fries aan het einde van de basisschool. Hij is sinds 2007 onderzoeker bij het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren aan de Fryske Akademy. Sinds 2010 Lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding verbonden aan de NHL hogeschool en Stenden hogeschool in Leeuwarden. Hij is expert betreffende minderheidstalen (onderwijs, wettelijke positie, functioneren) in het kader van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen van de Raad van Europa.

Bijdrage(n) van Alex Riemersma


sluit