David Peeters

David Peeters (1987) is promovendus aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Hij studeerde af in cognitieve neurowetenschappen, communicatie- en informatiewetenschappen en filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als specialisatie de psycholinguïstiek. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen taal, communicatie en de hersenen. Voorafgaand aan zijn promotieonderzoek deed hij eeg-onderzoek naar meertaligheid in het Laboratoire de Psychologie Cognitive in Marseille, Frankrijk.

Bijdrage(n) van David Peeters


sluit