Jimmy van Rijt

Jimmy van Rijt (1990) is als universitair docent en lerarenopleider Nederlands verbonden aan het Tilburg Center of the Learning Sciences van Tilburg University. Hij is gespecialiseerd in grammatica- en taalkundeonderwijs en publiceert daarnaast over een veelvoud aan vakdidactische onderwerpen. Hij is redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift L1-Educational Studies in Language and Literature en lid van de redactieraad van het tijdschrift Pedagogical Linguistics.


sluit