Leonie Cornips

Leonie Cornips (1960) is onderzoeker sociolinguïstiek aan het NL-Lab (KNAW) in Amsterdam en hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht. Zij deed onder meer onderzoek naar het gesproken Nederlands in Heerlen, stedelijke jongerentaal (ook wel straattaal genoemd) en nieuwe vormen van Nederlands zoals Surinaams-Nederlands. Ze is (mede-)auteur van vier populaire en begrijpelijke boekjes: Kaas=NL? (2023), Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland (2012), Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands (2004), Heerlens Nederlands (2003).

Haar websites zijn te vinden op: https://nl-lab.net/projecten/koe-taal/ en https://leoniecornips.com/


sluit