Leonie Cornips

Leonie Cornips (1960) is onderzoeker sociolin- guïstiek en syntaxis aan het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam en hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht. Zij deed onder meer onderzoek naar het gesproken Nederlands in Heerlen, stedelijke jongerentaal (ook wel straattaal genoemd) en nieuwe vormen van Nederlands zoals Surinaams-Nederlands. Ze is (mede-)auteur van drie populaire en begrijpelijke boekjes: Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland (2012), Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands (2004), Heerlens Nederlands (2003).

Haar website is te vinden op: www.meertens.knaw.nl/cms/medewerkers/142455-leoniec


Bijdrage(n) van Leonie Cornips


sluit