Merel Keijzer

Merel Keijzer (1980) is universitair docent Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en is tevens als Rosalind Franklin Research Fellow verbonden aan het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG). In haar onderzoek houdt zij zich onder meer bezig met de vraag hoe taal is ingebed in algemene cognitie en de individuele verschillen die tussen taalgebruikers onderling bestaan: waarom zijn sommige mensen beter in het leren/behouden van taal dan anderen? In het bijzonder is zij geïnteresseerd in taalgebruik en cognitieve controle onder oudere tweetalige sprekers.

Bijdrage(n) van Merel Keijzer


sluit