Jos van Berkum

Jos van Berkum (1962) is hoogleraar Discourse, Cognitie en Communicatie aan de Universiteit Utrecht, afdeling Nederlandse Taal en Cultuur en onderzoeksinstituut UiL OTS. Na een studie cognitieve psychologie in Groningen is hij als taalpsycholoog aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek gepromoveerd op de rol van woordgeslacht in taalverwerking. Zijn onderzoek richt zich nu vooral op de samenhang tussen taal en gevoel, met speciale aandacht voor wat er allemaal tijdens taalbegrip in het brein van mensen gebeurt.

Bijdrage(n) van Jos van Berkum


sluit