Johanneke Caspers

Johanneke Caspers (1960) is universitair docent Moderne Taalkunde en Tweedetaalverwerving bij het Leiden University Centre for Linguistics. Zij geeft colleges over taalkunde en over onderzoek naar tweedetaalverwervingsprocessen. Haar experimenteel fonetische onderzoek richt zich op de verwerving van de prosodie (waaronder verschijn- selen als woordklemtoon, zinsaccent, vraagintonatie e.d. vallen) van het Nederlands als tweede taal. Ze probeert antwoord te vinden op de vraag wat moeilijk is om te verwerven, en in hoeverre prosodische afwijkingen van tweedetaalsprekers hun verstaanbaarheid aantasten.

Bijdrage(n) van Johanneke Caspers


sluit