Dirk Bakker

Dirk Bakker (1978) heeft een wetenschappelijke achtergrond in de Semitische talen en culturen en is gepromoveerd op de taalkunde van het klassiek-Syrisch. Hij werkt als bureauredacteur voor uitgeverij Brill in Leiden en houdt zich daarnaast bezig met typografie, schriftsystemen, codicologie, taal en taalkunde in het algemeen.

Bij tijd en wijlen kan hij de neiging niet onderdrukken om zelf schriften en talen te ontwerpen; over deze en andere informele zaken houdt hij een blog bij.

Bijdrage(n) van Dirk Bakker


sluit