Dirk Bakker

Dirk Bakker (1978) is wetenschappelijk onderzoeker aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar hij zich richt op de taalkundige studie van het klassiek-Syrisch. Hij heeft Semitische talen en culturen en algemene taalwetenschap gestudeerd en is gepromoveerd op de computerondersteunde taalkundige analyse van een derde-eeuwse Syrische tekst. Verder houdt hij zich bezig met typografie, schriftsystemen, codicologie, taal en taalkunde in het algemeen.

Bij tijd en wijlen kan hij de neiging niet onderdrukken om zelf schriften en talen te ontwerpen; over deze en andere informele zaken houdt hij een blog bij.

Bijdrage(n) van Dirk Bakker


sluit