Cecilia Odé

Cecilia Odé (1946) studeerde slavistiek aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1989 in Leiden op een onderzoek naar intonatie in het Russisch. Sindsdien heeft zij meegewerkt aan diverse wetenschappelijke projecten over het Russisch en het Indonesisch, over West-Papuatalen (in de Vogelkop van Papua) en Paleo-Siberische talen (in het noordoosten van de Russische Federatie: Sachalin, Jakoetië). Voor deze projecten deed zij langdurig veldwerk op afgelegen locaties. Haar specialismen zijn spraakmelodie, ethnolinguïstiek, en de problematiek van bedreigde talen waarvoor zij een website heeft ontworpen: www.bedreigdetalen.nl. Daarnaast is Odé videocineast, fotograaf en schrijft zij geïllustreerde reisbrieven over haar veldwerk (http://www.fon.hum.uva.nl/cecilia.ode/).

Bijdrage(n) van Cecilia Odé


sluit