Marian Klamer

Marian Klamer (1965) is verbonden aan de Uni- versiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het beschrijven en analyseren van Austronesische en Papuatalen in Indonesië. Zij houdt zich met name bezig met de talen van Oost-Indonesië, omdat
juist in deze regio honderden kleine talen worden gesproken waar nog zeer weinig van bekend is, en die met uitsterven worden bedreigd. Naast haar descriptieve werk publiceert Klamer over taaltypo- logie, taalverandering en taalcontact. Op dit moment leidt zij een internationaal onderzoeksproject waarin de verwantschap van de 22 Papuatalen van Alor en Pantar wordt onderzocht.

Voor meer informatie over het project zie http://www.uaf.edu/alor/; voor meer informatie over Klamer, zie http://hum.leiden.edu/lucl/organisation/members/klamermaf.html.

Bijdrage(n) van Marian Klamer


sluit