Elma Blom

Elma Blom (1972) is als hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op meertalige kinderen in families die geïmmigreerd zijn. Daarnaast onderzoekt ze hoe de ontwikkeling van tweetalige kinderen verschilt van de ontwikkeling van kinderen met een taalstoornis. Dit onderzoek helpt ons om beter te begrijpen hoe diverse kinderen taalkennis ontwikkelen. De resultaten van dit onderzoek spelen ook een rol bij het tijdig herkennen van taalproblemen bij tweetalige kinderen en bij keuzes over taalbeleid in gezin en onderwijs.


sluit