Elise de Bree

Elise de Bree (1976) is docent Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij doceert over leerproblemen, met name leesproblemen, (meertalige) taalontwikkeling en taalstoornissen. In deze gebieden verricht zij ook onderzoek. Ze heeft bijvoorbeeld aan een project gewerkt waarin de taalontwikkeling van kinderen met taalstoornissen werd vergeleken met die van kinderen met een familiair risico op dyslexie. Ze maakt nu deel uit van een project waarin de rol van kwaliteit van taalaanbod voor eerste en tweede taalverwerving wordt onderzocht. Elise is bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland.

Bijdrage(n) van Elise de Bree


sluit