Olga Fischer

Olga Fischer (1951) is emeritus hoogleraar Germaanse (in het bijzonder Engelse) Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften over het verschijnsel van iconiciteit in taal en over taalverandering binnen de syntaxis, waarbij ze de ontwikkeling van het Engels vergelijkt met die van andere Germaanse talen, en mogelijke verklaringen biedt voor de ontstane verschillen tussen deze talen gezien vanuit hun gezamenlijke oorsprong.

Bijdrage(n) van Olga Fischer


sluit