Roelien Bastiaanse

Roelien Bastiaanse (1955) is hoogleraar Neurolinguïstiek aan de Rijksuniveristeit Groningen. Zij is gespecialiseerd in afasie en doet, in samenwerking met haar internationale groep promovendi, onderzoek naar werkwoorden en naar de invloed van woordvolgorde bij mensen met afasie. Dit onderzoek richt zich onder andere op talen waarin afasie nog niet eerder bestudeerd is, zoals het Swahili, Turks, en Indonesisch. In 2010 verscheen haar boek Afasie (Houten: Bohn Stafleu Van Loghum) dat bedoeld is voor een ieder die geïnteresseerd is in het verschijnsel.

Bijdrage(n) van Roelien Bastiaanse


sluit