Philipp von Samson­Himmelstjerna

Philipp von Samson-Himmelstjerna (1975) studeerde germanistiek en algemene taalwetenschap aan de universiteiten te Göttingen en Bonn. Momenteel is hij docent Duits aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties zijn sociolinguïstiek en interculturele communicatie. Hij bereidt een proefschrift voor over communicatief gedrag van de Duitse en de Nederlandse adel.

Bijdrage(n) van Philipp von Samson­Himmelstjerna


sluit