Philipp von Samson­Himmelstjerna

Philipp von Samson-Himmelstjerna (1975) studeerde germanistiek en algemene taalwetenschap aan de universiteiten te Göttingen en Bonn. Hij werkte als docent Duits aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Leiden, met als specialisaties sociolinguïstiek en interculturele communicatie. In dit kader publiceerde hij ook over het communicatief gedrag van de adel. Later heeft hij zich gespecialiseerd in taaltoetsing en het meten van vaardigheden. Tegenwoordig werkt hij als toetsdeskundige.

Bijdrage(n) van Philipp von Samson­Himmelstjerna


sluit