Ingrid van Alphen

Ingrid van Alphen (1951) is universitair docente en senior onderzoekster Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt vooral op het gebied van de sociolinguïstiek en de pragmatiek (gespreksvoering). Zij is gespecialiseerd in taal- en gendervraagstukken en gepromoveerd op gesprekken van Nederlandse 15-jarige meisjes en jongens. Zij schreef o.a. over de beroepsnamendiscussie, seksismen in de Word-thesaurier en het stellen van vragen door meisjes en jongens. Dit jaar publiceerde ze over het wereldwijde gebruik van constructies als het Nederlandse ‘ik heb zoiets van…’

Bijdrage(n) van Ingrid van Alphen


sluit