Ingrid van Alphen

Ingrid van Alphen (1951) was jarenlang  universitair docente en senior onderzoekster Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte vooral op het gebied van de sociolinguïstiek en de pragmatiek (gespreksvoering). Zij is gespecialiseerd in taal- en gendervraagstukken en gepromoveerd op gesprekken van Nederlandse 15-jarige meisjes en jongens.  Zij schreef o.a. over de beroepsnamendiscussie, seksismen in de Word-thesaurier en het stellen van vragen door meisjes en jongens. Ook publiceerde ze over het wereldwijde gebruik van constructies als het Nederlandse ‘ik heb zoiets van…’

Ook na haar pensioen is ze een veelgevraagd deskundige op het gebied van taal en gender en lid van de Commissie Genderbewust Taalgebruik van de Nederlandse Taalunie.

 

Bijdrage(n) van Ingrid van Alphen


sluit